Ramdan timetable for Khuzdar

Ramadan timetable for Khuzdar

Roadman days

Date

Arabi days

days

Sehr

Aftar

taravih

01 Ramadan May 28th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:52 07:20 09:11
02 Ramadan May 29th

 

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:51 07:20 09:12
03 Ramadan May 30th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:51 07:21 09:12
04 Ramadan May 31th

 

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:51 07:21 09:13
05 Ramadan June 1st (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:50 07:22 09:14
06 Ramadan June 2nd

 

(Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:50 07:22 09:14
07 Ramadan June 3rd

 

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:50 07:23 09:15
08 Ramadan June 04th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:50 07:23 09:15
09 Ramadan June 05th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:50 07:24 09:16
10 Ramadan June 06th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:49 07:24 09:16
11 Ramadan June 07th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:49 07:24 09:17
12 Ramadan June 08th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:49 07:25 09:17
13 Ramadan June 09th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:49 07:25 09:18
14 Ramadan June 10th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:49 07:25 09:18
15 Ramadan June 11th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:49 07:26 09:19
16 Ramadan June 12th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:49 07:26 09:19
17 Ramadan June 13th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:49 07:26 09:19
18 Ramadan June 14th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:50 07:27 09:20
19 Ramadan June 15th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:50 07:27 09:20
20 Ramadan June 16th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:50 07:27 09:20
21 Ramadan June 17th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:50 07:27 09:20
22 Ramadan June 18th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:50 07:28 09:21
23 Ramadan June 19th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:51 07:28 09:21
24 Ramadan June 20th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:51 07:28 09:21
25 Ramadan June 21th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:51 07:28 09:21
26 Ramadan June 22th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:51 07:28 09:21
27 Ramadan June 23th (Yawm) al-Jum‘ah الجمع Fri 03:52 07:28 09:21
28 Ramadan June 24th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:52 07:28 09:21
29 Ramadan June 25th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:53 07:29 09:21
30 Ramadan June 26th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:53 07:29 09:21

Ramadan timetable for sukkur

Ramadan timetable for sukkur

Roadman days

Date

 Arabi  days

days

Sehr

Aftar

taravih

01 Ramadan May 28th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:43 07:11 09:02
02 Ramadan May 29th

 

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:43 07:11 09:02
03 Ramadan May 30th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:42 07:12 09:03
04 Ramadan May 31th

 

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:42 07:12 09:04
05 Ramadan June 1st (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:42 07:13 09:04
06 Ramadan June 2nd

 

(Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:42 07:13 09:05
07 Ramadan June 3rd

 

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:41 07:14 09:06
08 Ramadan June 04th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:41 07:14 09:06
09 Ramadan June 05th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:41 07:14 09:07
10 Ramadan June 06th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:41 07:15 09:07
11 Ramadan June 07th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:41 07:15 09:08
12 Ramadan June 08th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:41 07:16 09:08
13 Ramadan June 09th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:41 07:16 09:09
14 Ramadan June 10th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:41 07:16 09:09
15 Ramadan June 11th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:41 07:17 09:09
16 Ramadan June 12th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:41 07:17 09:10
17 Ramadan June 13th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:41 07:17 09:10
18 Ramadan June 14th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:41 07:17 09:10
19 Ramadan June 15th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:41 07:18 09:11
20 Ramadan June 16th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:41 07:18 09:11
21 Ramadan June 17th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:42 07:18 09:11
22 Ramadan June 18th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:42 07:18 09:11
23 Ramadan June 19th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:42 07:19 09:12
24 Ramadan June 20th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:42 07:19 09:12
25 Ramadan June 21th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:43 07:19 09:12
26 Ramadan June 22th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:43 07:19 09:12
27 Ramadan June 23th (Yawm) al-Jum‘ah الجمع Fri 03:43 07:19 09:12
28 Ramadan June 24th (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:44 07:19 09:12
29 Ramadan June 25th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:44 07:19 09:12
30 Ramadan June 26th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:44 07:19 09:12

Ramadan timetable 2017 for Multan

Ramadan timetable 2017 for Multan

Ramadan days

Date

Arabi days

Days

Sehr

Aftar

taravih

1st

Ramadan

May,

28th

(Yawm al-Aḥad) الأحد  

Sun

 

03:23 07:06 09:01
2nd

Ramadan

May,

29th

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:23 07:06 09:01
3rd

Ramadan

May,

30th

(Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:22 07:07 09:02
4th

Ramadan

May,

31th

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:22 07:07 09:03
5th

Ramadan

June,

01st

(Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:22 07:08 09:03
6th

Ramadan

June,02nd (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:21 07:08 09:04
7th

Ramadan

June,03rd (Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:21 07:09 09:05
8th

Ramadan

June,04th (Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:21 07:09 09:05
9th

Ramadan

June,05th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:21 07:10 09:06
10th

Ramadan

June,06th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:21 07:10 09:06
11th

Ramadan

June,07th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:21 07:11 09:07
12th

Ramadan

June,08th (Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:20 07:11 09:07
13th

Ramadan

June,09th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:20 07:11 09:08
14th

Ramadan

June,10th (Yawm) as-Sabt السبت Sun 03:20 07:12 09:08
15th

Ramadan

June,11th (Yawm al-Aḥad) الأحد Mon 03:20 07:12 09:09
16th

Ramadan

June,12th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Tue 03:20 07:12 09:09
17th

Ramadan

June,13th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Wed 03:21 07:13 09:19
18th

Ramadan

June,14th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Thu 03:21 07:13 09:10
19th

Ramadan

June,15th (Yawm) al-Khamīsالخميس Fri 02:21 07:13 09:10
20th

Ramadan

June,16th (Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Sun 03:21 07:13 09:10
21th

Ramadan

June,17th (Yawm) as-Sabt السبت Mon 03:21 07:14 09:11
22th

Ramadan

June,18th (Yawm al-Aḥad) الأحد Tue 03:21 07:14 09:11
23th

Ramadan

June,19th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Wed 03:22 07:14 09:11
24th

Ramadan

June,20th (Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Thu 03:22 07:14 09:11
25th

Ramadan

June,21th (Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Fri 03:22 07:14 09:11
26th

Ramadan

June,21th (Yawm) al-Khamīsالخميس Sun 03:23 07:15 09:11
27th

Ramadan

June,22th (Yawm) al-Jum‘ah الجمع Mon 03:23 07:15 09:11
28th

Ramadan

June,23th (Yawm) as-Sabt السبت Tue 03:23 07:15 09:11
29th

Ramadan

June,24th (Yawm al-Aḥad) الأحد Wed 03:24 07:15 09:11
30th

Ramadan

June,25th (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Thu 03:24 07:15 09:11

 

Ramadan timetable for Khairpur

Ramadan timetable 2017 for Multan

Ramadan days

Date

Arabi days

days

Sehr

Aftar

taravih

01st

Ramadan

May

28th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد  

Sun

 

03:43

 

07:11

 

09:02

02nd
Ramadan
May

29th

 

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين  

Mon

 

03:43

 

07:11

 

09:02

03rd

Ramadan

May

30th

(Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء  

Tue

 

03:42

 

07:12

 

09:03

04th

Ramadan

May

31th

 

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:42 07:12 09:03
05th

Ramadan

June

01st

(Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:42 07:13 09:04
06th

Ramadan

June

02nd

 

(Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:41 07:13 09:05
07th

Ramadan

June

03rd

 

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:41 07:13 09:05
08th

Ramadan

June

04th

 

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:41 07:14 09:06
09th

Ramadan

June

05th

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:41 07:14 09:06
10th

Ramadan

June

06th

(Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:41 07:15 09:07
11th

Ramadan

June

07th

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:41 07:15 09:07
12th

Ramadan

June

08th

(Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:41 07:15 09:08
13th

Ramadan

June

09th

(Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:41 07:16 09:08
14th

Ramadan

June

10th

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:41 07:16 09:09
15th

Ramadan

June

11th

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:41 07:17 09:09
16th

Ramadan

June

12th

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:41 07:17 09:09
17th

Ramadan

June

13th

(Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:41 07:17 09:10
18th

Ramadan

June

14th

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:41 07:17 09:10
19th

Ramadan

June

15th

(Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 02:41 07:18 09:10
20th

Ramadan

June

16th

(Yawm) al-Jum‘ahالجمعة Fri 03:41 07:18 09:11
21th

Ramadan

June

17th

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:41 07:18 09:11
22th

Ramadan

June

18th

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:42 07:18 09:11
23th

Ramadan

June

19th

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:42 07:19 09:11
24th

Ramadan

June

20th

(Yawm) ath-Thulāthā’الثلاثاء Tue 03:42 07:19 09:11
25th

Ramadan

June

21th

(Yawm) al-Arba‘ā’الأربعاء Wed 03:42 07:19 09:12
26th

Ramadan

June

22th

(Yawm) al-Khamīsالخميس Thu 03:43 07:19 09:12
27th

Ramadan

June

23th

(Yawm) al-Jum‘ah الجمع Fri 03:43 07:19 09:12
28 th

Ramadan

June

24th

(Yawm) as-Sabt السبت Sat 03:43 07:19 09:12
29th

Ramadan

June

25th

(Yawm al-Aḥad) الأحد Sun 03:44 07:19 09:12
30th

Ramadan

June

26th

(Yawm) al-Ithnayn الإثنين Mon 03:44 07:19 09:12

 

Ramadan 2017 hijri calendar and prayer timings Larkana

Ramadan timetable for Larkana city

Roadman days

Date

Arabi days

Name of days

Sehr

fajar

sunrise

zuhar

 asar          

Aftar

maghrib

isha

taravih

1 Ramadan MAY,28th,2017 (Yawm al-Aḥad) الأحد Sunday

 

 

04:02

04:17 05:38 12:25 05:32  

07:20

07:25 08:18  

08:33

2 Ramadan MAY,29th,2017 (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Monday  

04:01

04:16 05:38 12:25 05:32  

07:20

07:25 08:18  

08:33

3 Ramadan MAY,30th,2017 (Yawm) ath-Thulāthā’

الثلاثاء

Tuesday  

 

04:01

04:16 05:37 12:25 05:32  

 

07:21

07:26 08:19  

 

08:34

4 Ramadan MAY,31th,2017 (Yawm) al-Arba‘ā’

الأربعاء

Wednesday  

04:00

04:16 05:37 12:25 05:31  

07:21

07:26 08:19  

08:34

5 Ramadan JUNE,01th,2017 (Yawm) al-Khamīs

الخميس

Thursday  

04:00

04:18 05:37 12:26 05:31  

07:22

07:27 08:20  

08:35

6 Ramadan JUNE,01th,2017 (Yawm) al-Jum‘ah

الجمعة

Friday  

04:00

04:18 05:37 12:26 05:31  

07:22

07:27 08:20  

08:35

7 Ramadan JUNE,02th,2017 (Yawm) as-Sabt السبت Saturday  

04:59

04:19 05:37 12:26 05:31  

07:23

07:28 08:21  

08:36

8 Ramadan JUNE,03th,2017 (Yawm al-Aḥad) الأحد Sunday 04:59 04:19 05:37 12:26 05:31 07:23 07:28 08:21 08:36
9 Ramadan JUNE,04th,2017 (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Monday 04:59 04:19 05:37 12:26 05:31 07:24 07:29 08:22 08:37
10 Ramadan JUNE,05th,2017 (Yawm) ath-Thulāthā’

الثلاثاء

Tuesday  

04:59

04:19 05:37 12:27 05:31  

07:24

07:29 08:22  

08:37

11 Ramadan JUNE,06th,2017 (Yawm) al-Arba‘ā’

الأربعاء

Wednesday  

04:58

04:18 05:37 12:27 05:31  

07:24

07:29 08:22  

08:37

12 Ramadan JUNE,07th,2017 (Yawm) al-Khamīs

الخميس

Thursday  

04:58

04:18 05:37 12:27 05:31  

07:25

07:30 08:23  

08:38

13 Ramadan JUNE,08th,2017 (Yawm) al-Jum‘ah

الجمعة

Friday  

04:58

04:18 05:37 12:27 05:31  

07:25

07:30 08:23  

08:38

14 Ramadan JUNE,09th,2017 (Yawm) as-Sabt السبت Sunday 04:58 04:18 05:37 12:27 05:31 07:25 07:30 08:23  

08:38

15 Ramadan JUNE,010th,2017 (Yawm al-Aḥad) الأحد Monday 04:58 04:18 05:37 12:28 05:31 07:26 07:31 08:24 08:39
16 Ramadan JUNE,10th,2017 (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Tuesday 04:58 04:18 05:37 12:28 05:31 07:26 07:31 08:24 08:39
17 Ramadan JUNE,11th,2017 (Yawm) ath-Thulāthā’

الثلاثاء

Wednesday  

04:58

04:18 05:37 12:28 05:32  

07:26

07:31 08:24  

08:39

18 Ramadan JUNE,12th,2017 (Yawm) al-Arba‘ā’

الأربعاء

Thursday  

04:58

04:18 05:38 12:28 05:32  

07:27

07:32 08:25  

08:40

19 Ramadan JUNE,13th,2017 (Yawm) al-Khamīs

الخميس

Friday  

04:58

04:18 05:38 12:28 05:32  

07:27

07:32 08:25  

08:40

20 Ramadan JUNE,14th,2017 (Yawm) al-Jum‘ah

الجمعة

Sunday  

04:58

04:18 05:38 12:29 05:32  

07:27

07:32 08:25  

08:40

21 Ramadan JUNE,15th,2017 (Yawm) as-Sabt السبت Monday 04:58 04:18 05:38 12:29 05:32  

07:27

07:32 08:25 08:40
22 Ramadan JUNE,16th,2017 (Yawm al-Aḥad) الأحد Tuesday 04:58 04:18 05:38 12:29 05:33 07:28 07:33 08:26 08:41
23 Ramadan JUNE,17th,2017 (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Wednesday 04:58 04:18 05:39 12:29 05:33 07:28 07:33 08:26 08:41
24 Ramadan JUNE,18th,2017 (Yawm) ath-Thulāthā’

الثلاثاء

Thursday  

04:58

04:18 05:39 12:30 05:33  

07:28

07:33 08:26  

08:41

25 Ramadan JUNE,19th,2017 (Yawm) al-Arba‘ā’

الأربعاء

Friday  

04:59

04:19 05:39 12:30 05:33  

07:28

07:33 08:26  

08:41

26 Ramadan JUNE,20th,2017 (Yawm) al-Khamīs

الخميس

Sunday  

04:59

04:19 05:39 12:30 05:34  

07:28

07:33 08:26  

08:41

27 Ramadan JUNE,21th,2017 (Yawm) al-Jum‘ah الجمع Monday 04:59 04:19 05:40 12:30 05:34 07:28 07:33 08:26 08:41
28 Ramadan JUNE,22th,2017 (Yawm) as-Sabt السبت Tuesday 04:59 04:19 05:40 12:30 05:34 07:28 07:33 08:26 08:41
29 Ramadan JUNE,23th,2017 (Yawm al-Aḥad) الأحد Wednesday 04:00 04:18 05:40 12:31 05:35 07:29 07:34 08:27 08:42
30 Ramadan JUNE,24th,2017 (Yawm) al-Ithnayn الإثنين Thursday 04:00 04:18 05:41 12:31 05:35 07:29 07:34 08:27 08:42

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!